Palm & Partners förvärvar Contaplus

Pressmeddelande 2018-04-03

 I månadsskiftet mars/april förvärvar Palm & Partners det Göteborgsbaserade nischbolaget Contaplus, som erbjuder tjänster inom Rekrytering och Konsulthyra av Kvalificerade ekonomer. Förvärvet skapar en stark plattform för fortsatt utveckling av tjänsteutbudet inom området finans och ekonomi.

Contaplus rekryterar till alla typer av befattningar inom ekonomi; från redovisningsekonomer och controllers till ekonomichefer och CFO:s. Bolagets kunder är såväl stora som små företag och de återfinns inom alla typer av branscher. Contaplus specialisering inom ekonomi och finans har gjort det möjligt att bygga upp ett gediget nätverk och därmed attrahera marknadens bästa ekonomer. www.contaplus.se

”Det känns väldigt spännande att bli en del av ett så framgångsrikt och tillväxtorienterat företag som Palm & Partners. Vi kommer att kunna bidra med vår specialistkompetens och samtidigt ta del av det breda tjänsteutbud och den geografiska spridning som Palm & Partners har för att fortsätta växa.”
Säger Contaplus grundare Mattias Larrieu.

”Vi är stolta över att än en gång få möjligheten att vara delaktiga i att ta ett välskött bolag inom vår bransch vidare. Contaplus har lyckats väl under många år. Området ekonomitjänster är det 4:e största inom den Svenska Bemannings- & Rekryteringsbranschen. Ett spännande område med goda möjligheter till synergier med övriga bolag inom Palm & Partners Gruppen”
Säger Palm & Partners VD Johnny Gunnarsson.

Palm & Partners Gruppen med sin 40-åriga historik består av starka varumärken för Bemanning, Rekrytering och Search. Bolagen sysselsätter årligen ca 3 000 medarbetare och samarbetar med 500 kundföretag. Gruppens Bolag erbjuder tjänster inom Bemanning av arbetare och kvalificerade tjänstemän, Rekrytering & Executive Search samt Omställning. www.palmpartners.se

Paw Capital Partners var säljarens rådgivare i denna affär.

För ytterligare frågor:

Johnny Gunnarsson
VD Palm & Partners
0702-497 196
johnny.gunnarsson@palmpartners.se

Mattias Larrieu
Grundare Contaplus
0734-166 016
mlarrieu@contaplus.se