Tjänster

Jag vill sälja mitt bolag

Vår metodik bygger på att skapa snabba och enkla kontakter mellan köpare och säljare av företag. Vi arbetar med hela processen från branschanalys, värdering, search till avslutsprocess och avtalsformulär.

Jag vill köpa ett företag

Att köpa ett företag kräver planering!

Vi har identifierat 4 viktiga områden att tänka på vid planeringen av bolagsförvärv.

 

Jag vill ta in en partner

Om bolag som vill växa och behöver kapital så finns det olika sätt att ordna detta.

Vi har ofta god kunskap om den marknad vi arbetar på och kan därför hitta rätt partner till din verksamhet.

Jag söker kapital

Vi har tillgång till ett stort internationellt nätverk av större och mindre kapitalägare som är beredda att investera som tillväxtkapital i din verksamhet.