Maxkompetens Sverige AB förvärvar Acentum Personal AB.

logo

Maxkompetens Sverige AB förvärvar Acentum Personal AB i Kristianstad.

Acentum Personal AB är ett tillväxtföretag som startades år 2009 och bolaget driver verksamhet inom bemanning, rekrytering och omställning. Bemanning och rekrytering sker av både kollektivanställda och tjänstemän medan omställning sker knutet till TSL:s omställningsförsäkring gentemot kollektivanställda.

Verksamheten präglas av lösningsorientering, närhet och korta beslutsvägar. Bolaget finns i Kristianstad och levererar sina tjänster med  närhet och tillgänglighet.

Acentum tänker lite annorlunda och är oerhört mån om att hålla en mycket hög servicegrad till kunden och kvalitetsmålen är väldigt högt ställda. Att dialogen och samarbetet hålls med en genuint intresserad och personlig framtoning uppskattas av kunder, medarbetare, kandidater m fl. Karakteristiskt för företaget är också stort engagemang och hög ambition hos personalen.

Kontakt: Therese Hulte, +46 765 55 83 80

Paw Capital Partners AB var säljarnas rådgivare i transaktionen.