Varför PAW Capital

Vi är ett oberoende bolag specialiserat på företagstransaktioner.

För att kunna skapa bäst nytta för våra klienter specialiserar vi oss över tiden på ett fåtal branscher i taget. Det gör att vi vet vem som behöver vad vid rätt tillfälle. Kunskap om branscher är ”färskvara”. Vi väljer ofta branscher där det finns ett stort konsolideringsbehov eller där branschen är i stark tillväxt. I båda dessa fall är behovet av snabba affärer stort

Vår erfarenhet och kunskap kommer från att hantera både affär och organisation – människor. Förståelsen för hur sambandet mellan människa och affär fungerar är viktig. Genom konsultuppdrag i olika branscher och mångårig erfarenhet från linjebefattningar där vi byggt och lett tillväxtföretag fungerar vi som rådgivare och projektledare.

Vi på Paw Capital Partners har en lång erfarenhet som rådgivare i internationella tillväxtföretag. Vi har hjälpt många företag i försäljnings och förvärvsprocesser i olika former från små till större bolag.

Är du redo att sälja?

Vår erfarenhet hjälper dig att få affären i hamn

 • Vi har strategisk marknadskunskap om den marknad vi verkar på
 • Vi förstår ägarrollen och hur olika typer av ägarstrukturer fungerar
 • Vi skapar en marknad med olika intressenter

Vi kan värdera ditt bolag

Vår kunskap är grundläggande för en lyckad affär

 • Vi har erfarenhet av olika marknader
 • Vi analyserar marknadens förutsättningar för en transaktion
 • Vi har finansiell analys och värdering av bolaget

Vi ställer upp

Vi hjälper köpare och säljare att förstå varandra

 • Vi kan skapa en bra och tydlig förhandlingssituation mellan köpare och säljare
 • Vi förklarar underlaget till en värdering så båda parter förstår det rätta värdet på ett bolag
 • Vårt fokus är alltid vår kunds bästa

Affärer är komplicerade

Vi hittar rätt väg och guidar dig till toppen

 • En långsiktig relation är grunden för våra tjänster
 • Vi kommunicerar kontinuerligt med våra uppdragsgivare
 • Vi arbetar alltid under noggrann sekretess

Pandea Global M&A

Pandea Global M&A (“Pandea”) är ett globalt nätverk med utvalda oberoende företag med fokusering på skapande och genomförande av medelstora företags M&A aktiviteter. Ett typiskt transaktionsvärde ligger mellan 5 och 50 MEuros.

Vi arbetar med att genomföra cross-border transaktioner som tillför värde till våra kunder genom att erbjuda möjligheter till internationella affärer på ett personligt och enkelt sätt.