Förvärv av företag

Att köpa ett företag kräver planering!

4 viktiga områden att tänka på vid planeringen av bolagsförvärv

Vår roll är att se till att nedanstående frågor blir grundligt belysta i processen mellan Säljare och Köpare:

Marknadssituationen

 • Finns det en marknad för objektet, inom Sverige eller internationellt?
 • Hur ser bolagets marknad ut efter ett förvärv?
 • Fallgropar som andra fallit i. Konkurrenter eller kollegor?

Strategier för genomförande av en transaktion

 • När är det rätt i förhållande till företagets situation, ägarens ålder etc?
 • Värderingsmodeller – avkastning kontra substansvärdering?
 • Värdering av fastigheter och andra anläggningstillgångar?
 • Vilka är de viktiga nyckeltalen?
 • Vilken förhandlings- och urvalsstrategi passar oss bäst?

Vad måste man ha klart?

 • Finns det ekonomiska resurser att genomföra förvärvet?
 • Finansiering, betalningsmodeller och kapitalhantering
 • Hur hanterar man bolagets ledning, är de viktiga för bolaget drift?

Integrationsprocessen – vad måste med

 • Integrering av personal – kan liknas vid en gruppanställning.
 • Gemensam kultur och värderingar är viktigt.
 • Flöden och ekonomi skall samtrimmas för att skapa synergier.