Press


Tänkte idag att det kan vara bra att vara kvar inom EU med tanke på den omvärld vi befinner oss i. Vi på Paw Capital tror på Svenska ingenjörer och deras förmåga att bygga fina maskiner. Låt oss hjälpa dem genom att bygga fina företag som kan stärka deras kompetens på världsmarknaden. Se Kristina Sandklefs artikel - Det stora språnget 2.0 nedan: SÅ PLANERAR KINA ATT TA ÖVER VÄRLDEN. Genom inhemsk innovation, utländska företagsförvärv har Kina uppnått en snabb teknikutveckling. Tävlingen mot USA om positionen som världsledande inom ny teknik förutspås kunna leda till ett nytt kallt krig. I Sverige
Läs mer