Ta in en partner

Om bolag som vill växa och behöver kapital så finns det olika sätt att ordna detta. Man kan gå till banken och få ett lån som betalas över tiden. Om man vill få tillgång till ett större kapital utan att behöva betala ränta och kan tänka sig att dela med sig av sina aktier så kan man ta in en partner som köper en del av dina aktier och därmed ökar tillgången på likvida medel. Syftet kan vara att få tillgång till mer rörelsekapital för att expandera verksamheten eller att kunna förvärva andra bolag.

Vi har ofta god kunskap om den marknad vi arbetar på och kan därför hitta rätt partner till din verksamhet.