Lars Höglund AB har fått ny ägare

Westbaltic Components AB (WBC) förvärvar Lars Höglund Gruppen som består av Lars Höglund AB i Töcksfors och Lars Höglund i Flen AB av huvudägaren Lars Höglund.

Lars Höglund Gruppen är en komponent- och systemleverantör till internationella företag inom banking, värmesystem, fordonsindustrin m fl branscher. Företagen tillverkar tunnplåtsdetaljer som tillverkas i högautomatiserad utrustning. Man erbjuder kompetens inom en rad olika områden från konstruktion till färdigmonterad produkt. I Töcksfors sker huvudsakligen bearbetning medan Flen är specialiserade på elektromekanisk montering. Omsättningen i företagen uppgår till över 220 Mkr. Lars Höglund tog 1993 över verksamheten från Inter Innovation Precisionsplåt AB och startade Lars Höglund AB. Westbaltic Holding ägs huvudsakligen av svenska industrialister samt en kinesisk minoritetsägare.

Paw Capital Partners var rådgivare i denna affär.