Automationsintegratör får nya ägare

Fouriertransform genomför investeringen tillsammans med APR Automations ledning. Efter transaktionen uppgår Fouriertransforms ägarandel till 49 procent.

– Bolag liknande APR Automation, verksamma inom automation, utgör en viktig byggsten för svensk industris utveckling och framgång. Ökad automatisering är en nyckel för att bibehålla en stark produktionsbas i Sverige. Genom att vara en långsiktig, kapitalstark och aktiv ägare kan vi stötta APR Automations fortsatta expansion , säger Per Nordberg, VD för Fouriertransform.
APR Automation har under de tio senaste åren vuxit från att vara ett fåmansföretag inriktat på konsultverksamhet till att idag vara ett företag med ett 40-tal anställda som erbjuder kompletta automationslösningar för kunder i Sverige och internationellt. Genom sin breda kompetens har APR Automation etablerat sig som en ledande integratör inom automationsbranschen i Sverige med flera kunder som är ledande inom sitt segment
– APR Automation har genom sin långa erfarenhet och nära relation med nyckelkunder en stabil position för fortsatt tillväxt och det är mycket glädjande att få in Fouriertransform som ny delägare. Genom en stabil ägarkrets med ett långsiktigt perspektiv och industriellt kunnande får APR Automation den bästa möjligheten till fortsatt expansion, säger Anders Larsson, VD för APR Automation

– Bolag liknande APR Automation, verksamma inom automation, utgör en viktig byggsten för svensk industris utveckling och framgång. Ökad automatisering är en nyckel för att bibehålla en stark produktionsbas i Sverige. APR Automation har under de tio senaste åren vuxit från att vara ett fåmansföretag inriktat på konsultverksamhet till att idag vara ett företag med ett 40-tal anställda som erbjuder kompletta automationslösningar för kunder i Sverige och internationellt. Genom sin breda kompetens har APR Automation etablerat sig som en ledande integratör inom automationsbranschen i Sverige med flera kunder som är ledande inom sitt segment

Genom en stabil ägarkrets med ett långsiktigt perspektiv och industriellt kunnande får APR Automation den bästa möjligheten till fortsatt expansion, säger Anders Larsson, VD för APR Automation.
För ytterligare information: Mikael Johnsson, investeringsansvarig, Fouriertransform AB, tel. +46 733 233 606 Anders Larsson, VD, APR Automation AB, tel. +46 703 732 668

Paw Capital Partners var M&A rådgivare i transaktionen.