Iris Gruppen förvärvar Competens

Iris Gruppen har förvärvat Competens AB. Iris äger sedan tidigare Iris Hadar AB och bolagen blir syskon i en ny koncern. Den nya koncernen blir en av landets största aktörer inom utbildnings- och arbetsmarknadstjänster bland annat för nyanlända invandrare och personer med särskilda funktionsstärkande behov.

Competens har en särskild inriktning mot språkundervisning för nyanlända invandrare, omställningar samt arbetsmarknadstjänster och yrkesutbildningar inom industrin.  Iris Hadars huvudinriktning är funktionsstärkande tjänster för personer med särskilda behov inom utbildning, utredning och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Genom att kombinera Iris Hadars och Competens tjänster skapas goda möjligheter att möta samhällets ökade krav på breda arbetsmarknads-program för personer med särskilda behov. Det kan t ex gälla flyktingar med behov av stöd i introduktionen på den svenska arbetsmarknaden eller personer med funktionsnedsättningar. Bolagen kompletterar varandra väl och genom att verka från en gemensam plattform får de också bättre möjligheter att utveckla ytterligare tjänster – alla med syftet att fler skall komma i arbete.

”Vår specialistkunskap om personer med behov av särskilt stöd för att kunna klara sin utbildning eller ett arbete i kombination med de utbildningar Competens tillhandahåller ger oss en unik position på marknaden med många spännande utvecklingsmöjligheter” säger Christina Frisk, VD på Iris Hadar.

”Tillsammans får vi en storlek och styrka som ger de bästa förutsättningarna att skapa resultat för våra deltagare” säger Johan Sunnvius, VD på Competens.

Den nya koncernen får ca 300 anställda på 60 orter i Sverige och omsätter ca 320 Mkr. Iris Gruppen ägs tillsammans av det svenska investeringsbolaget Karnell och Synskadades Stiftelse.

Paw Capital Partners med Adam Wessblad var säljarnas rådgivare i denna affär.

För ytterligare information kontakta:

Johan Sunnvius, VD på Competens, tel: 010-516 19 00

Patrik Rignell, Karnell, tel: 0708-24 61 57