Competens i Götaland har fått ny huvudägare

Utbildningsföretaget Competens i Götaland AB fick den 25 juni 2007 ny huvudägare. Grundarna Gunnar Baertels och Dan Frödén har, genom sina respektive bolag, efter 12 års innehav sålt alla aktier till Competens Holding AB. Där innehas majoriteten av Thoursie Management AB men Baertels och Frödén kvarstannar också som delägare, via sina bolag.

– Med det nya Holdingbolaget som ägare till Competens skapas strukturella och finansiella förutsättningar för att dels kraftigt expandera Competens nuvarande verksamhet, och dels starta nya verksamhetsområden som bemanning och yrkesinriktade friskolor, säger Jonas Thoursie, representant för den nya huvudägaren.

– Det känns stimulerande att delta i den sjudande omvandlig som nu pågår av utbildningssektorn, säger Stefan Holmgren, chef för sjätte AP-fondens internbank. Sjätte AP-fonden gör genom finansiering via en sk AP-konvertibel ett långvarigt åtagande i uppbyggandet av den nya Competens-koncernen och kommer delta aktivt genom styrelserepresentation.

Rådgivare i affären var Adam Wessblad på Paw Capital Partners