Vi ser till att kunna vår marknad – så vi vet vem som passar ihop!

Hattgubbe

Paw Capital Partners är en oberoende rådgivare och projektledare inom företagstransaktioner.

Kontakta oss gärna för en konfidentiell och förutsättningslös diskussion kring värdering av ditt företag eller om du har ett mera generellt intresse av företagsaffärer. Oavsett när man avser att göra en affär, nu eller i framtiden, så är det bra att planera i tid.