Planering av transaktionen

Att sälja eller köpa företag kräver planering!

En försäljning av ett företag bör inte vara baserad på en tillfällig förfrågan eller ett tillfälligt bud. En möjlighet som dyker upp kan vara bra, men kan också gå fel och skada företaget om man inte genomför processen på rätt sätt.
När man ska köpa eller sälja ett företag måste man planera. Att genomföra en affär handlar inte bara om att komma överens om priset. När det är dags för en försäljning handlar det ofta lika mycket om att sälja till rätt köpare samtidigt som man vill få ut högsta marknadspris.

4 viktiga områden att tänka på vid planeringen.

Vår roll är att se till att nedanstående frågor blir grundligt belysta i processen mellan Säljare och Köpare:

Marknadssituationen

 • Finns det en marknad för objektet, inom Sverige eller internationellt ?
 • Hur ser den gemensamma affärsplanen ut ?
 • Hur ser planeringen ut efter ett köp av ditt objekt ?
 • Finns det ekonomiska resurser att genomföra det man lovar?
 • Fallgropar som andra fallit i. Konkurrenter eller kollegor ?

Strategier för genomförande av en transaktion

 • När är det rätt i förhållande till företagets situation, ägarens ålder etc?
 • Värderingsmodeller – avkastning kontra substansvärdering ?
 • Värdering av fastigheter och andra anläggningstillgångar ?
 • Vilka är de viktiga nyckeltalen ?
 • Vilken förhandlings- och urvalsstrategi passar oss bäst?

Vad måste man ha klart?

 • Förhandlingsteknik – hur går processen till ?
 • Finansiering, betalningsmodeller och kapitalhantering
 • Vilka är alternativen och möjligheterna, t.ex. Banklån, Fonder eller Privatkapital?
 • Hur hanterar man bolagets ledning, är dee viktiga för bolaget drift ?

Integrationsprocessen – vad måste med

 • Integrering av personal – kan liknas vid en gruppanställning.
 • Gemensam kultur och värderingar är nödvändigt.
 • Fortsatt organisk tillväxt i samband med förvärvet.
 • Flöden och ekonomi skall samtrimmas för att skapa synergier.