Att sälja sitt företag med diskretion

”Man vill ju kunna gå in på ICA butiken och handla även efter man har sålt”
Detta citat kommer från en entreprenör, ägare och VD i ett medelstort industriföretag på en liten ort i västra Sverige där han och kommunen var de största arbetsgivarna.

Har man byggt upp ett företag under hela sitt liv och företaget blivit ”ett” med orten så vill det till att den nye ägaren också förstår det sociala ansvar som företaget under lång tid har tagit på sin etableringsort. Att sälja sitt företag betyder att avveckla sitt engagemang, dvs. sin tid och sina pengar i företaget. Det innebär också att man inte längre kan styra över sitt företag på det sätt man under lång tid varit van att göra. Det sociala ansvaret försvinner inte i och med att man säljer företaget, utan det är knutet till individen.

Det finns många entreprenörer som går och gruvar sig över hur det skall gå för personalen och för samhället efter affärsöverlåtelsen. Denna oro gör att man kan sitta kvar för länge och väljer att inte sälja medan tid är. Många företagsledare/ägare går därför ofta ”på övertid”, speciellt i små orter. Man måste alltså i det fallet både få rätt betalt och sälja till rätt köpare som får bolaget att växa vidare på orten.

Det gäller därför att vara extra noga med diskretion i säljprocessen för att inte oroa – kunder, personal, kommunansvariga etc. i onödan. Det kanske visar sig att den första intressenten inte var den rätta.

Artikeln är publicerad på Företagande.se: Länk