Juhler Group förvärvar RC Professional Search

Juhler Group, Danmark har förvärvat RC Professional AB i Malmö.

RC Professional Search erbjuder över 35 års samlad, dokumenterad erfarenhet av rekrytering, executive search och rådgivning på specialist- och ledningsnivå inom våra branschområden. I nära partnerskap med våra uppdragsgivare tillför vi tjänster inom strategisk kompetensförsörjning.

Våra Searchuppdrag inleds alltid med en noggrann förstudie och analys av Din verksamhet för att säkerställa uppdragsbeskrivning och kravprofil. Det är ofta lättare att titta i backspegeln och hur behoven har sett ut men lite svårare att ta ställning till de framtida behoven i organisationen.

Därefter kartlägger vi marknaden metodiskt och systematiskt för att kunna attrahera potentiella kandidater. Utöver ett metodiskt searcharbete för att identifiera rätt kandidater är vårt väl upparbetade kontaktnät en stor tillgång.

Att vi dessutom har en gedigen branschkännedom bidrar starkt till att vi hittar rätt kandidater för uppdraget.

Vår övertygelse är att framgångsfaktorn för en lyckad rekrytering främst handlar om den inledande analysen och att förstå vad som finns ”innanför väggarna” såsom företagskultur, ledarstil och grundläggande värderingar. Då sätter vi kompassen rätt för att identifiera och hitta rätt kandidater.

”Det måste bli rätt för båda parter”

Förvärvet innebär att RC Professional kan fortsätta sin snabba tillväxt med ökade resureser inom rekrytering samt bli mer tillgängliga med sina tjänster på flera orter i Sverige.

Paw Capital Partners var säljarnas rådgivare i denna transaktion.