YrkesAkademin förvärvar Arcus

YA Holding AB (publ) (”YrkesAkademin”) har tecknat avtal om att förvärva aktierna i Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB (”Arcus”).  YrkesAkademin har ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Arcus. Den initiala köpeskillingen uppgår till cirka 100 miljoner kronor inklusive nettokassa.  Den maximala tilläggsköpeskillingen kan komma att uppgå till 150 miljoner kronor.

YrkesAkademin är ett av Sveriges ledande och största företag inom vuxenutbildning, med verksamhet inom arbetsmarknadsutbildning, yrkeshögskola, komvux, matchningstjänster och företagsutbildningar.
Arcus är det marknadsledande företaget inom matchningstjänster, det vill säga att på uppdrag av Arbetsförmedlingen hjälpa arbetssökande till jobb eller utbildning. Arcus bildades år 1998. Omsättningen per den 30 juni 2021 var 282 miljoner kronor för de senaste 12 månaderna (LTM). I dagsläget har Arcus cirka 300 anställda.

Genom förvärvet av Arcus har YrkesAkademin möjlighet att utveckla ett ännu starkare  erbjudande inom matchning. Efter att förvärvet har genomförts kommer den totala omsättningen uppgå till cirka 1 000 miljoner kronor för de senaste 12 månaderna (LTM), beräknat på bolagens respektive räkenskaper per den 30 juni 2021. Koncernen får totalt cirka 900 anställda medarbetare i Sverige och Finland, baserat på antal medarbetare i oktober 2021.

– När förvärvet genomförs bildar vi Sveriges främsta företag för att skapa vägar till riktiga jobb för många människor. Arcus imponerar med det högkvalitativa arbete som de utför. Jag är mycket glad över den här möjligheten och tror starkt på vad vi tillsammans kan åstadkomma, säger Martin Modig, vd på YrkesAkademin.
– För att utveckla Arcus och fortsatt ligga i framkant i utvecklingen av matchningstjänster är samgåendet med YrkesAkademin ett viktigt strategiskt steg. Vi bildar därmed en stabil och långsiktig aktör med verksamhet över hela landet och med unika möjligheter för våra kunder. Helt enkelt den perfekta matchningen, säger Lena Malek, vd på Arcus.
– Svenska företag står inför stora rekryterings- och kompetensförsörjningsbehov. Automatisering, digitalisering och grön omställning ökar kraven på yrkesutbildning. Samtidigt är många arbetslösa och omställningen behöver lösas genom en mer effektiv matchning mellan arbetssökande och företag. Högkvalitativ yrkesutbildning är en av nyckelfaktorerna för att lyckas med det, fortsätter Martin Modig, vd på YrkesAkademin.

Paw Capital Partners var säljarnas rådgivare i transaktionen.

För pressfrågor, vänligen kontakta:
VD
YA Holding AB (publ)
Att. Martin Modig
Tel.nr: 46 (0) 72 369 66 80
E-post: martin.modig@ya.se