Maxkompetens förvärvar bemanningsföretag i Stockholm.