Maxkompetens förvärvar bemanningsföretag i Stockholm.

logo

2016-05-17 10:41

Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på tio orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 600 jobb och har dagligen cirka 400 konsulter ute på uppdrag och har vårdgivaransvaret för ca 17 000 elever.

”Genom förvärvet av HELP AT WORK förstärker Maxkompetens sin position i Stockholm för kompetensförsörjning främst inom IT och Ekonomi. IT och Ekonomi är två tjänsteområden som utvecklats starkt de senaste åren i Stockholm. Genom förvärvet får Maxkompetens ytterligare ett 50-tal kunder vilket leder till en starkare geografisk ställning och en stabilare plattform i Stockholm. Förvärvet passar bra in i koncernens tillväxtstrategi. Dessutom bidrar förvärvet med att på längre sikt förbättra marginalerna i verksamheten”, säger koncernchefen Ronny Siggelin.

Paw Capital Partners AB var köparnas rådgivare i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta: Ronny Siggelin, koncernchef
Email: ronny.siggelin@maxkompetens.se. Telefon: +46 (0)73 436 81 01