Organisk tillväxt, förvärvstillväxt eller att utveckla sitt kapital…